Sahasam Cheyara Dimbhaka Movie Stills

Sri, Samatha, Hamida, Jyothi, Ali starring Sahasam Cheyara Dimbhaka Movie Stills. Directed by Tirumala Shetty Kiran.