Santosham Awards 2021 Curtain Raiser Stills

Santosham – Suman TV South Indian Film Awards Curtain Raiser Event of 20th Anniversary event held at Hyderabad.


Hebah Patel, Divi Vadthya, Indraja, Pragathi, Mannara Chopra, Mitraaw Sharma, Aqsa Khan, Hamida, Suresh Kondeti, Ali, Sushanth, Akash Puri, Akhil Sarthak at the event.