Kathi Lanti Kurradu Movie Opening Stills

Kathi Lanti Kurradu Movie Opening event held at Hyderabad.


Meka Srikanth, Aksha Pardasany, Hamida, Bhanu Sri, Sriram, Mahedran, Priya Naidu, S Mohan Rao, Ramesh Badavath graced the event.