Alandur Fine Arts Awards 2013 Stills

Alandur Fine Arts Awards 2013 Function was held at Chennai. Rahul, Charlie, Jaguar Thangam, Vinu Chakravarthy, Piraisoodan, Rekha, Prashanth, Thyagarajan, Pa.Vijay, Srikanth Deva, Chinni Jayanth, Ramesh Khanna graced the event.