Gang Leader Pre Release Function Photos

Nani, Karthikeya, Priyanka Arul Mohan, Vikram K Kumar, Anirudh, Ananta Sriram, Mirosla Kuba Brojek, Rajeevan, Naveen Yerneni, Y. Ravi Shankar, Praanya, Suma at Gang Leader Pre Release Function Photos.