KS 100 Teaser Launch Photos

KS 100 Movie Teaser Launch Event at Hyderabad.


Akshatha Madhav, Ashi Roy, Shraddha Sharma, Shailaja Jewari, Sunita Pandey, Sonia Chowdary, Sher, Venkat Ram Reddy at the event.