Shubhalekha+Lu Movie Pre Release Event Photos

Shubhalekha+Lu Movie Pre Release Event held at Hyderabad.


Sreenivasa Sayee, Priya Vadlamani, Diksha Sharma Raina, Sharrath Narwade, Vidhya Sagar, Raj Kandukuri, Manjusha at the event.