Sarvam Thaala Mayam Single Track launch at Suryan FM Photos

Actor GV Prakash, Director Rajiv Menon, Singer Naresh Iyer at Sarvam Thaala Mayam Movie Single Track launch at Suryan FM Photos.