Kaatteri Movie Press Meet Stills

Kaatteri Movie Press Meet held at Chennai.


Vaibhav, Sonam Bajwa, Deekay, Ponnambalam, John Vijay, Namo Narayanan, KE Gnanavel Raja, Mime Gopi, Lollu Sabha Manokar, Crane Manohar, Ravi Mariya, Chetan, Prasad SN, Art Director Senthil Raghavan graced the event.