Neethone Hai Hai Movie Launch Stills

Neethone Hai Hai Movie Launch event held at Hyderabad.


Avitej, Charishma Shreekar, Srikanth, Sivaji Raja, Banerjee, BN Reddy Abhinaya at the event.