Neethone Hai Hai Teaser Launch Photos

Neethone Hai Hai Movie Teaser Launch event held at Hyderabad.


Avitej, Charishma Shreekar, Srikanth, Banerjee, BN Reddy Abhinaya at the event.