Pichuva Kaththi Team Interview Photos

Pichuva Kaththi Movie Team Interview held at Chennai.


Inigo Prabhakar, Sri Priyanka, Anisha Xavier, CM Senguttuvan, Ayyappan, NR Raghunanthan, C Mathaiyan at the event.