Uppu Puli Karam Movie Stills


Jayanth, Koushika, Poulami, Tejashree, Guinness Pakru, Tini Tom, Baburaj starring Uppu Puli Karam Movie Stills. Directed by Gururaja.