Thangaratham Press Meet Stills

Thangaratham Movie Press Meet held at Chennai.


Vetri, Adithi Krishna, Sounthara Raja, Tony Britto, Devika Jayaraj, CM Varghese, Binuram, Hari, Jacob Rathinaraj, MK Balamurugan, Anthony Daasan, Vellapura Pandi graced the event.