Uriyadi Team @ 14th Chennai International Film Festival

Uriyadi Movie Team at 14th Chennai International Film Festival. Vijaykumar, Paul Livingstone, Jeyakanth Velu, Karthik Subbaraj graced the event.