MAA Welfare Committee Brochure Launch Stills

MAA Welfare Committee Brochure Launch & Press Meet held at Hyderabad. Jayasudha, Srikanth, Vijaya Naresh, Hema, Shivaji Raja, C Kalyan, Tummalapalli Rama Satyanarayana, Suresh Kondeti, Raghu Babu graced the event.