Kathadi Movie Stills

Dhansika, Avishek, Rajendran, John Vijay, Sampath Raj, Baby Sathanya, Kaali Venkat, VS Raghavan, Romba Sumar Moonji Kumar “Daniel Annie Pope” starring Kathadi Movie Stills. Directed by S Kalyan and Produced by Srinivas Sambandam.