Adah Sharma & Ravikanth Perepu @ Radio City

Actress Adah Sharma & Director Ravikanth Perepu at Radio City 91.1 FM for Kshanam Movie Promotions.