11th CIFF 2013 Red Carpet @ INOX Photos

11th Chennai International Film Festival (CIFF) 2013 Red Carpet at INOX, Chennai. Vivega, Lissy Priyadarshan, Balaji Tharaneetharan, Dharani, Harish Raghavendra, Vinod kishan, SS Stanley, Suhasini, Mohan, SV Sekar, Ezhil, Madhan Karky, C.Kalyan, Poornima Bhagyaraj, Maanu, Raghav, Neelima Rani, Ramakrishnan graced the event.