Sutta Pazham Sudatha Pazham Shooting Spot Stills

Sutta Pazham Sudatha Pazham Movie Shooting Spot Stills. Powerstar Srinivasan, Abhinayasri, Uma Riyaz, Riyaz Khan, Actor Riyaz Khan son Firoj, Mahanadhi Shankar, King Kong at Suttapazham Sudatha Pazham Movie Shooting Spot Location.