India Miss South 2011 Press Meet Stills

Jai, Shriya Saran, ChinniJayanth, Ramesh Khanna, Chitra Lakshmanan, Ramya vijay tv anchor, Vaibhav reddy, Premji amaran at India Miss South 2011 Press Meet in Chennai