Director Prabhu Raja Cholan @ Karuppampatti Shooting Spot

Tamil Movie Director Prabhu Raja Cholan at Karuppampatti Movie Shooting Spot Location.