3 Roses Pre Launch Stills

Aha Exclusive 3 Roses Web Series Pre Launch event held at Hyderabad.


Raashi Khanna, Poorna, Payal Rajput, Vaishnavi Chaitanya, SKN, Maggi, Ravi Namburi, Balreddy, SB Uddav, Sunny M.R, Vrajbala J, Kola, Maruthi, Ishan, Prince, Sangeet Shoban, Viva Harsha, Satyam Rajesh, Hema, Goparaju Ramana, Sarayu Roy, Nag Mahesh, Ravi Varma, Saurab, Geetha Bhagath at the event.