Tuck Jagadish Parichaya Veduka in Rajamahendravaram

Nani, Shiva Nirvana, Naresh, MP Bharath at Tuck Jagadish Parichaya Veduka in Rajamahendravaram (Rajahmundry).