Muktha Films 60th Year Celebrations Photos

Sivakumar, Sowcar Janaki, GK Vasan, SV Sekar, YG Mahendran, Sudha, Maadhu Balaji, Radha Ravi at Muktha Films 60th Year Celebrations Photos.