RDX Love Pre Release Event Stills

Tejus Kancherla, Payal Rajput, Satyasri, Sahithi Jadi, Shankar Bhanu, Parasuram, Bhaskar Bhatla, Prawin Pudi, C Kalyan, CV Rao, C Ram Prasad, Radhan, Ganesh Swamy, Brahmanandam, VV Vinayak, Hema, KL Damodar Prasad, at RDX Love Movie Pre Release Event Stills.