Monster Success Meet Photos

Monster Movie Thank You Success Meet at Chennai.


SJ Surya, Karunakaran, Nelson Venkatesan, SR Prabhu, Gokul Benoy, Sabu Joseph, Sankar Dass, Praveen Raj at the event.