Vella Raja Web Series Launch Stills

Amazon’s first Prime Exclusive Series Vella Raja Launch held at Chennai.


Bobby Simha, Gayathrie Shankar, Kaali Venkat, Parvati Nair, Guhan Senniappan, SR Prabhu, Madhesh Manickam, Philomin Raj at the event.