Chennaiyil Thiruvaiyaru Season 14 Day 1 Stills

Chennaiyil Thiruvaiyaru Season 14 – Day 1 (18th Dec) held at Chennai.


S.Jayaraman, Suguna Varadachari, Anil Srinivasan, Shashank, Sudha Raja, Nithyasree Mahadevan at the event.