Lavanya Tripathi as Parvathi in Antariksham Movie Poster

Telugu Actress Lavanya Tripathi as Parvathi in Antariksham 9000 KMPH Movie Poster. Directed by Sankalp Reddy.

Actress Lavanya Tripathi as Parvathi in Antariksham 9000 KMPH Movie Poster HD