Redrum Movie Pooja Stills

Redrum Movie Pooja held at Chennai.


Ashok Selvan, Samyukta Hornad, Vikram Shreedharan, Sundar A, CP Ganesh, Kugan S Palani, A Gopi Anand, K Sathish Kumar, Meenakshi Shreedharan at the event.