K Balachander 88th Birthday Celebrations Stills

K Balachander 88th Birthday Celebrations held at Chennai.


Pushpa Kandaswamy, Nassar, Vasanth, Saran, Karu Palaniappan, Suhasini, Uma Padmanabhan, Poornima Bhagyaraj, KS Srinivasan, Poovilangu Mohan at the event.