Allu Sirish’s Oka Kshanam sets Photos

Puneeth Rajkumar visits Allu Sirish’s Oka Kshanam sets Photos


Allu Sirish, Surabhi, VI Anand, Satish Vageshana, Rajesh Danda, Sujit Vasudev at the spot.