YGP 100th Birth Centenary Celebration Photos

Andhra Pradesh Governor ESL Narasimhan at YGP 100th Birth Centenary Celebration Photos.


YG Mahendran, Lakshmi, Sudha Mahendra, Nalli Kuppuswami Chetti, Mrs YGP Rajalakshmi Parthasarathy, Vani Jayaram, Madhuvanti Arun, AR Srinivasan, Aishwarya at the event.