Rangula Kala Movie Launch Photos

LV Movie Makers banner Rangula Kala movie launch event held at Annapurna Studios in Hyderabad.


Akshara, Ravindra Teja, V.Kranthi Kumar, Swami Vishwananda, Rajkumar at the event.