Vaigai Express Trailer Launch Photos

Vaigai Express Movie Trailer Launch event held at Kamala Cinemas, Chennai.


RK, Neetu Chandra, Komal Sharma, Ramesh Khanna, Shaji Kailas, Prabhakar, Sanjeev Shankar, MS Bhaskar, Kanal Kannan, Nassar, RK Selvamani, KR, AL Alagappan, AM Rathnam, Kathiresan, Anchor Archana graced the event.