Pride of Tamil Nadu Awards 2017 Stills

Pride of Tamil Nadu 2017 awards were presented to achievers in Chennai.


Vishal, Varalakshmi Sarathkumar, Sneha, Prasanna, Arunraja Kamaraj, Mariazeena Johnson, Sounthara Raja, Munna, Hema Rukmani, Anirudh, Sivakarthikeyan, Kamala Selvaraj, Rajasekar Karpoora Sundara Pandiyan, Nalli Kuppuswami Chetti, S Ramakrishnan, Ravi Raghavendra, Lakshmi, Cartoonist Madhan, Karthikeya Sivasenapathty, Shanthi Duraisamy, PC Duraisamy graced the event.