Suriya’s Singam 3 Press Meet Stills

Singam 3 ( S3 – Yamudu 3) movie release on 23 December Press Meet held at Hyderabad.


Suriya, KE Gnanavel Raja, Malkapuram Shivakumar, Shashank Vennelakanti, BA Raju, Manjusha graced the event.