Chennaiyil Thiruvaiyaru Season 12 (Day 6) Photos

Chennaiyil Thiruvaiyaru Season 12 Day 6 (23rd Dec) Event at Chennai.


Mangayarkarasi, Prathishta Gnanaratnasingham, Nisha Rajagopal, Amritha Murali, Vignesh Ishwar, Lalitha, Nandini, Urmila Sathyanarayanan, Sid Sriram graced the event.