Sripriya Rajkumar Sethupathi 25th Wedding Anniversary (Set -2)

Sri.Rajkumar Sethupathy & Smt Sripriya Rajkumar’s 25th Wedding Anniversary held at Chennai. Suriya, Jyothika, Vijay Sethupathi, Manobala, Dhananjayan, Rahman, Riyaz Khan graced the event. (Set – 1 & 3 & 4)