Trendz 101 Exhibition Celebrations, Hyderabad

Trendz 101 Exhibition Celebrations, Hyderabad. Archana Veda Sastry, Sony Charishta, Shamili Sounderajan, Swetha Jadhav, Santhi Kathiravan graced the event.