Chiranjeevi 61st Birthday Celebrations (Set-1)

Grand 61st Birthday Celebrations of Megastar Chiranjeevi at Shilpakala Vedika, Hyderabad. Nagendra Babu, Shreya Vyas, Simha, Anchor Shyamala graced the event. (Set-2)