Kalamandir Foundation 6th Anniversary Celebrations

Kalamandir Foundation 6th Anniversary Celebrations, Hyderabad. Aksha Pardasany, Yamini Bhaskar, Smita, Aditi Singh, Sony Charishta, Kalamandir Kalyan, Kavitha, Ghazal Srinivas, Sandeep Kishan, Raj Tarun, Naga Shourya, Raja Ravindra graced the event.