Venkatesh Participates Haritha Haram

Telugu Actor Victory Venkatesh Participates in Haritha Haram Program Photos. D Suresh Babu, KL Damodar Prasad graced the event.