Dance Performance @ Santosham 13th Anniversary South Indian Film Awards

Dance Performance @ Santosham 13th Anniversary South Indian Film Awards at Hyderabad. Saloni Aswani, Shriya Saran, Jyothi Lakshmi, Balakrishna Dance Performances at the event.