Dhanalakshmi Talupu Tadithey Team @ Radio City 91.1 FM

Dhanalakshmi Talupu Tadithey Movie Team at Radio City 91.1 FM, Hyderabad. Dhanraj, Srimukhi, Manoj Nandam, Vijay Sai at the station.