Katham Katham Premiere Show Photos

Katham Katham Movie Premiere Show at Chennai. Actress Sanam Shetty, Ishara Nair, Sanjeev, Ganesh Venkatraman, Poornima Bhagyaraj, Shanthanu, Prithvi Rajan, Singamuthu, Snehan, Taj Noor watched the show.