Cinema Spice Fashion Awards 2014 Photos

Cinema Spice Entertainment Magazine Fashion Awards and Fashion Show held at Chennai. Jayashree Ravi, Sanjay Bharathi, Madhan Karky, Kavya Shetty, Erica Fernandes, Ashok Kumar Balakrishnan, Lakshmi Ramakrishnan, Karthik Srinivasan, Ganesh Venkatraman graced the event.