K Balachander Birthday Celebration Stills

Tamil Director K Balachander celebrated his 84th birthday in Chennai. Kamal Hassan, Vasanth, Sivakumar, Saran, Vivek, Cell Murugan, SV Sekar, Suhasini Maniratnam, Viji Chandrasekhar, Pushpa Kandaswamy, Ap Shreethar graced the event.