Lavvata Movie Posters

Akshaya, Saranya, Mithuna, Pinky, Tara, Arshad Khan, Prajin, Akshay starring Lavvata Movie Posters & Wallpapers. Directed by Arshad Khan and Music by Abbas Rabi.